धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏਕੋਣ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇਮੈ ਲੱਖਾ ਤਰਲੇ ਪਾਏਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾਹੀਮੈ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਏਧੰਨ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ …

धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये Read More »