गुरा दा जनम दिहाड़ा आया

गुरा दा जनम दिहाड़ा आया

ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੀਹਾੜਾ ਆਇਆ ਸਭ ਨੇ ਚਾਵਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆਮੈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇਤਾਈਉ ਲੱਗਣ ਜੈਕਾਰੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੌੜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾਂ ਸ਼ੱਡੀਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਡੀਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤਾਂ ਰੀਕਾਰਡ ਤੌੜ ਕੇਤਾਈਉ ਲੱਗਣ ਜੈਕਾਰੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੋੜ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ …

गुरा दा जनम दिहाड़ा आया Read More »