కొత్తగా కొత్తగా కొత్తగా మిస్ ఇండియా సాంగ్ లిరిక్స్ – Kotthaga Kotthaga Song Lyrics

Miss India Kotthaga Song Credits
Movie Miss India (04 November 2020)
Director Narendra Nath
Producer Mahesh S Koneru
Singer Shreya Ghoshal & Thaman S
Music Thaman S
Lyrics Kalyan Chakravarthi
Star Cast Keerthy Suresh, Jagapathi Babu, Naveen Chandra
Music Label
Aditya Music

కొత్తగా కొత్తగా కొత్తగా…
రంగులే నింగిలో పొంగె సారంగమై…

లిప్తలో క్షిప్తమే కానని…
కాలమే మొలకలే వేసే నా సొంతమై..

నిన్నలో ఉన్న నీటి చారని..
కన్నులే తొంగి చూసుకోవనీ…

అందుకోలేని అంతు లేదని…
అంతటా సంతసం ఉందనీ…

దారినే మారిపోయిందనీ..
దాగిపోలేదుగా ఆమనీ…
చేయి చాస్తున్న ఈ చెలిమిని…
చూడనీ కొత్తగా కొత్తనీ…

సారిగమ నిగనిసా.. సారిగమ నిగనిసా… సా….

కోరబోయినవేవైనా.. తెరుపై పోయేనా..
గురుతైనది చేదైనా… మరుపై నీలోనా…

నే వెదురులోన మధుర గానమే వింటు ఉన్నా…
పరుసవేది మనసు కోనమే చూస్తూ ఉన్నా..

కరసులేని నగవు సందనాలు తీస్తూ ఉన్న..
నాలోన నే లేని ఈవేళ నా….

తూరుపై ఉన్న చీకట్లనీ.. వేకువే వేరు చేస్తుందని…
చేరువౌతున్న దూరాలలో… చూడనా వెలుగులో వేడినీ…

సారిగమ నిగనిసా.. సారిగమ నిగనిసా… సా….

Watch కొత్తగా కొత్తగా Miss India Song Lyrical Video