याद करां करके गुफा दे वल मुह,
मैं मैया/अंबे जी तेनु याद करा

वैष्णो गुफा ते सद लै मेनू,
तरले वास्ते पावा तेनु,
नित तरसा तेरे दर्शन नु,
मैं मियाँ जी तेनु याद करा,
याद करा करके……….

भगता दी जग जननी कहावे,
सबना नु लिख चिठियाँ पावे,
दस मेनू क्यों मेनू भूल गई तू,
मैं मियाँ जी तेनु याद करा,
याद करा करके……….

रात दिने पैन भुल्खे,
तेरे बिन मेनू केह्डा वेखे,
भरया ऐ नाल दुखा दे लू लू,
मैं मियाँ जी तेनु याद करा,
याद करा करके……….

अर्जी करदे तेरे भगत निराले,
खोल दे साड़ी किस्मत दे ताले,
लग लगी ऐ नाल तेरे करा,
मैं मियाँ जी तेनु याद करा,
याद करा करके……….

Leave a Reply