tharo janam safal kar lijiyo re

थारो जनम सफल कर लीजो रे, सतसंग मे

सत संगत मे सतगुरू आवे,धर्म कर्म की बात बतावे
हिरदे धारण कर लीजो रे सतसंग मे

सुगरा री तु संगत कीजे,भीतर कूङ कपट तज दीजे
राम नाम रस पीजे रे सतसंग मे

सुगरा रे संग सुमति आवे,सुमति शुभ कर्म लगावे
पाप कर्म मत कीजो रे सतसंग मे

सदानन्द साची कहवे बाता,इस जग मे सब झूठा नाता
गुरू वचन मान लीजो रे सतसंग मे

विष्णु भजन