तने सोनी सोनी सजावा माँ,
एहे लायक महने करदे माँ तने चुनरी रोज उडावा माँ,

नित ताजे ताजे फुला को गजरा में थाने पहनावा,
नित नई राचानी मेहन्दी लाया थारे हाथ मंडावा माँ,
एहे लायक महने करदे …………

सोहने को छतर रोज नेयो मैया ताहरी खातर लाया आवा,
हे मेहर करो जो मैया तो कंगना रोज पहनावा माँ,
एहे लायक महने करदे …………

एक काम बताओ मैयाजी जो भी तहरे मनडे अवे,
कहे पवन तेरो दिहोरो ही तेरी सेवा में लगवा माँ,
एहे लायक महने करदे …………

रानी सती दादी भजन