नी मैं आपे प्रीता ला लाईया सावरे दे नाल
प्रीत लानी बड़ी सोखी है सावरे दे नाल
ते निभानी बड़ी औखी है सावरे दे नाल

इक दिन सईयो श्याम मुरारी सपने दे विच आया
अधी राती सुति पई नु मैनू आन जगाया
नी मैं सुति सुति तुर गयी सावरे दे नाल
नी मैं…….

तुरदिया तुरदिया देखो सईयो मोड़ गली दा आया
पीछे मुड के देखन लगी है नही कृष्णा कन्हिया
नी मैं हखी बकी रह गयी सावरे दे नाल
नी मैं…….

इक दिन सईयो श्याम मेरे ने सपने विच अवाज लगाई
लगाये सास ससुर तेरे कोल सुते सी पायल शोर मचाई
नी मैं ऊथे रासा पा लाईया सावरे दे नाल
नी मैं……..

Leave a Reply