फुल्लां दी हो रही वरखा
मइयां जी तेरे भवना ते,
नचन भगत सारी रात,
मैया जी तेरे भवना ते,
फुल्लां दी हो रही वरखा

जगदी मैया जी तेरी ज्योत प्यारी,
शेरावाली मियाँ तू ते दुनिया तारी,
मेहरा दी हो रही वरखा,
मैया जी तेरे भवना ते,
फुल्लां दी हो रही वरखा

भगत ध्यानु ने तेनु ध्याया,
जगदियाँ ज्योता विच तेनु माये पाया,
मेरा भी रखी तू ख्याल,
मैया जी तेरे भवना ते,
फुल्लां दी हो रही वरखा

लखविंदर ते कर्म कमा दे,
भगती दा मेनू बल सिखा दे,
हर पल रवि मेरे नाल
मैया जी तेरे भवना ते,
फुल्लां दी हो रही वरखा

Leave a Reply