पी ले राधिके पी ले राधिके गौउआ उतर पहाडा आइया
कच्चा दूध कच्चा दूध पी ले राधिके
नाहियो पीना नाहियो पीना मेरे रूस जांदे कृष्ण मुरारी
कच्चा दूध नाहियो पीना

दो भाई दो भाई जेहड़े रेह्न्दे वना विच जाई
राम लष्मन दो भाई
पी ले…..

दो डालिया दो डालिया जेहड़ा पूजन ओ नसीबा वाला
तुलसी दिया दो डालिया
पी ले…..

दो पने दो पने जेहड़ा पढ़े ओह नसीबा वाला
गीता जी दे दो पने
पी ले…..

दो नारा दो नारा शिक्षा लबे नसीबा वाला,
सीता गोरा दो नारा
पी ले…..

दो नदिया दो नदिया जेहड़ा रलिया नसीबा वाला
यमुना गंगा दो नदिया
पी ले…..

कृष्ण भजन