मेरी दाती दे दरबार ते भगत प्यारे न्च्दे ने,
गाउंदे ने गुण गान ते लाऊं जयकारे नच्दे ने,
मेरी दाती दे दरबार ते भगत प्यारे न्च्दे ने,

धमक च धरती अम्बर ढोलन मुख जो जय माँ जय माँ बोलन,
किती किरपा दाती ने चंद तारे नाच्दे ने,
मेरी दाती दे दरबार ते भगत प्यारे न्च्दे ने,

भागा वाला वेला आया,माँ ने सब नु चरनी लाया,
माँ ने सब दे किती पार उतारे नच्दे ने
मेरी दाती दे दरबार ते भगत प्यारे न्च्दे ने,

नाल ढोल दे नच्दे गाउंदे भगत जो माँ दे दर औंदे,
जोश च वडे छोटे पतले भारे नच्दे ने,
मेरी दाती दे दरबार ते भगत प्यारे न्च्दे ने,

रेखा शर्मा भेटा गावे हर पल माँ दा ध्यान लगावे,
के गी खुशियाँ विच रल मिल के सारे नाच्दे ने,
मेरी दाती दे दरबार ते भगत प्यारे न्च्दे ने,

music video bhajan song

दुर्गा भजन