वाटा लमियाँ ते रस्ता पहाड़ दा,
जोगी भगता नु वाजा रहे मारदा,
जो भी शरदा दे नाल उथे जांव्दे,
मुहो मंगियाँ मुरादा ओथो पाँवदे,

मोर सवारी करके मेरा धुनें वाला आया,
हथ विच चिमटा फडके मेरा धुनें वाला आया,
मोर दी सवारी करके ……

मोर बाबे दा पैला पावे,
भगता दे ओह मन नु भाह्ववे,
कर लो दर्शन खड के,
मेरा चिमटे वाला आया
मोर दी सवारी करके ……

आओ भगत जी दर्शन करिये,
खाली झोली दर तो भरिये,
मन च ध्यान ओहदा करके,
मेरा सिंगियाँ वाला आया,
मोर दी सवारी करके ..

नाल जोगी दे साधा दी मंडली,
गल विच माला झोली रंगली,
आया पहर दे तडके,
मेरा गौआ वाला आया,
मोर दी सवारी करके ..

भगत जना नु तारण आया,
सब दे काज सवारण आया
हथ विच चिमटा फडके,
मेरा धुनें वाला आया,
मोर दी सवारी करके ..

कर लो दर्शन खड के,
मेरा चिमटा वाला आया,
मोर सवारी करके,

आया पहर दे तडके,
मेरा ग़ुआ वाला आया,
मेर सवारी करके,

हथ विच चिमटा फडके ,
मेरा धुनें वाला आया,
मोर सवारी करके ………..

Leave a Reply