माये नी मेरा दिल करदा मैं वृन्दावन जावा,
हथा विच लेके चिमटा गोविन्द गोविन्द गावा,

की करने तेरे गहने जेवर,
माये नी मेरा दिल करदा तुलसी दी माला पावा,
हथा विच लेके चिमटा गोविन्द गोविन्द गावा,
माये नी……..

की करने तेरे महल चबारे,
माये नी मेरा दिल करदा जंगल कुटिया पावा,
हथा विच लेके चिमटा गोविन्द गोविन्द गावा,
माये नी…….

की करने तेरे हलवा पूरी,
माये नी मेरा दिल करदा माखन मिश्री खावा,
हथा विच लेके चिमटा गोविन्द गोविन्द गावा,
माये नी……..

की करने तेरे रेशमी वस्त,
माये नी मेरा दिल करदा पगवी चोला पावा,
हथा विच लेके चिमटा गोविन्द गोविन्द गावा,
माये नी………

Leave a Reply