maiya da khulda eh darbaar vele amrit de

मइयां दा ख़ुल्दा ए दरबार वेले अमृत दे,
हुंदी ऐ माँ दी जय जैकार हो वेले अमृत दे,
मइयां दा खुल्दा ऐ दरबार,

आ जाओ नी माँ नु इशनान कराइये,
अतर फुलेला ला के चोला महकाइये,
चोला पहनाइये माँ नु लाल हो वेले अमृत दे
मइयां दा खुल्दा ऐ दरबार……

चुनरी नु लाइये माँ दे सीपियाँ सितारे,
मड दइये गोटा ला के चार किनारे,
फुला दा पाइये गल हार हो वेले अमृत दे
मइयां दा खुल्दा ऐ दरबार,

मथे दे बिंदी सोहना मुकट सजाइये,
कना नु झुमके माँ नु नथ पहनाइये,
चुडे दी बाहा च शनकार हो वेले अमृत दे,
मइयां दा खुल्दा ऐ दरबार……..

उठ के सवेरे जेह्ड़े करदे ने पूजा,
बिट्टू प्रीत कम ना कोई करदे न दूजा,
देंदे ऐ वर बक्शनहार हो वेले अमृत दे,
मइयां दा खुल्दा ऐ दरबार……..

दुर्गा भजन