कोई याद करे तो करे फर्याद करे तो करे,
तू तो फ़र्ज़ निभा जा रे,
तू तो भिगो भिगो आ जा रे,
महारा खाटू का राज रे,
तू तो भिगो भिगो आ जा रे,

हारे आंसुड़ा रख ली लाज,
माहरे सिर पे फिर दीजिये हाथ,
मैंने गोदिया में सुला जा रे,
तू तो भिगो भिगो आ जा रे,

नीले घोड़े ने कर लो त्यारे थारे तबरया ने भरी दरकार,
खारो गुड़ लो गुडा जा रे,
तू तो भिगो भिगो आ जा रे,

Leave a Reply