जय जय जय जय माँ जय जय जय माँ जय जय माँ,
माँ दे रंगले नवराते आये भगता नू चा चड़ेया,
माँ ने मेहरा वाले रंग बरसाए भगता न चा चड़ेया,

माँ दी जोट अखंड जगा के नाले पुरे व्रत करे,
जेहड़ा जगराते विच आवे मइयां उसदी झोली भरे,
नाले माँ तो मुरादा पावे भगता नू चा चड़ेया,
माँ ने मेहरा वाले रंग बरसाए…….

कई तमा दे दर ते भगतो दण्डोता कर दे आउंदे ने,
लूले लंगड़े चड़न चढ़ाइयाँ गूंगे भेटा गोंडदे ने,
माँ ने चमत्कार जो दिखाए भगता नू चा चड़ेया,
माँ ने मेहरा वाले रंग बरसाए …

उचे पर्वत भवन निराला दर्शन माँ दे करदे ने,
दीपक दे नाल भगत प्यारे माँ दी हज़ारी भर दे ने,
नाल माँ दी भेटा गावे भगता नू चा चड़ेया,
माँ ने मेहरा वाले रंग बरसाए

Leave a Reply