luk luk duniya nu ishaare karde- लुक़ लुक़ दुनियाँ नू

लुक़ लुक़ दुनियाँ नू इशारे करदे,
नजर न औंदे पर झोली बरदे,

चरना दे विच ऐहदे जनत समाई ऐ,
भागा वालिया ने एथो रहमत पाई ऐ,
दुखियां गरीबा दे एह पीड हरदे,
नजर न औंदे पर झोली बरदे,
लुक़ लुक़ दुनियाँ नू

पला असा फ्ड़ेया नहियो छड़ना,
तेरे पीछे भावे पवे जग छडना ,
हर वेले चाह साहणु दर्शन दे,
नंगली वाले बाबा हूँ मेहर करदे,
लुक़ लुक़ दुनियाँ नू

जिह्ना मेरे सोहने लाल लाइयाँ अखियाँ,
लोक लाक ओहना तो न गैयाँ रखियाँ,
दुनिया दे कोलो ओह ते नहियो डरदे
बन गाये दीवाने ओह ते तेरे दर दे,
लुक़ लुक़ दुनियाँ नू

जिह्ना प्रेमियां ने दर ते अलख जगाई ऐ,
सचे प्रेमी दी खेरात ओहना तेरे कोलो पाई ऐ,
नंगली वाले बाबा हूँ मेहर करदे,
भगता प्रेमिया दी झोलियाँ भरदे,
लुक़ लुक़ दुनियाँ नू

Leave a Comment