बल्ले बल्ले जी जोगी दर रंग बरसे,
छावा छावा जी जोगी दर रंग बरसे,
पौनाहारी दा दरबार भगतो खिड़ी होई गुलजार,
संगत बोले जय जैकार जी जोगी दर रंग बरसे,
बल्ले बल्ले जी जोगी दर रंग बरसे,
छावा छावा जी जोगी दर रंग बरसे,

हर पासे होया रुशनईयां लगया भारी मेला,
विच सरावा चोंकियाँ लगन होई शाम दी वेला,
सारी रात जयकारे लगन चिमटा आते ढोलक वजन,
भेटा गा सेवक न रजन जी जोगी दर रंग बर्रसे,
बल्ले बल्ले जी जोगी दर रंग बरसे,
छावा छावा जी जोगी दर रंग बरसे,

सजेया वेख दुकाना भगतो आउंदे बड़े नजारे,
रंग बिरंगियाँ लाइटा जगदियां पेंदे ने चमकारे,
हटइया वाले होका लाउंदा देसी घी दे रोट बनाउँदे,
ले जाओ संगता ताई सुनाउंदे जी जोगी दर रंग बरसे,
बल्ले बल्ले जी जोगी दर रंग बरसे,
छावा छावा जी जोगी दर रंग बरसे,

बाबे दे दरबार दी महिमा सुन तरलोचन आया,
पट्टी वाले गोल्डी ताई आपने नाल लाइयाँ,
कहंदे धन धन पौनाहारी जेह्डीसुंदर गुफा प्यारी,
बाबा पूजे दुनिया सारी जी जोगी दर रंग बरसे,
बल्ले बल्ले जी जोगी दर रंग बरसे,
छावा छावा जी जोगी दर रंग बरसे,

बाबा बालक नाथ भजन