jogi da khulda eh darbar vele amrit de

जोगी दा खुल्दा ए दरबार वेले अमृत दे,
हुंडी एह पौनाहारी दी जय जैकार वेले अमृत दे,
जोगी दा खुलदा ऐ ….अमृत दे,

आ जाओ नी बालक नु इशनान कराइये,
अतर फुलेला ला के चोला महकाइये,
चोला पहनाइये ओहनू लाल हो वेले अमृत दे
सिंगिया वाले दा खुल्दा ऐ वेले अमृत दे,

झंडे नु लाइये बाबे दे सीपियाँ सितारे,
मड दइये गोटा गल हार हो वेले अमृत दे,
फुला दा पाइये गल हर हो वेले अमृत दे
दुधाथारी दा खुलदा ऐ वेले अमृत दे

सिर ते ज्टावा मोड़े झोली सजाइये,
गल च सिंगी पेरी पउए पहनाइये,
हथ च चिमटे दी छनकार हो वेले अमृत दे,
चिमटे वाले दा खुल्दा ऐ अमृत दे,

उठ के सवेरे जेह्ड़े करदे ने पूजा,
भगत फिर कम कोई करदे न दूजा,
देंदे ऐ वर बक्शनहार हो वेले अमृत दे,
गोआ वाले दा खुल्दा ऐ अमृत दे

Leave a Reply