jithe jithe dekhya main

जिथे जिथे देखिया मैं तेरा रूप देखेया,
तेरा रूप देखिया जी तेरा रूप देखिया,
जिथे जिथे देखियाँ मैं तेरा रूप देखिया,

दुखड़े मिटाऊंदा तेरा रूप देखियाँ,
संगता नु चरनी लाउंदा तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं …….

सतिसंग सुनाउन्दा तेरा रूप देखियाँ,
संगता नु चरनी लाउंदा तेरा रूप देखियाँ
तेरा रूप देखियाँ तेरा रूप देखियाँ
जिथे जिथे देखिया मैं …….

काली कंबली वाला तेरा रूप देखियाँ,
जो संगता दा रखवाला रा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं …….

चिट्टी पगड़ी वाला तेरा रूप देखियाँ,
जो जग नु तारण वाला तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं …….

सारी ही संगत विच तेरा रूप देखियाँ,
सारे ही संसार विच तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं …….

संगता नु बुलाउंदा तेरा रूप देखियाँ,
सीधे राहे पाउंदे तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं …….

सारे बिआसा तेरे विच तेरा रूप देखियाँ,
मामे भांजे दे विच तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं …….

Leave a Comment