ji jatawa sohniya pakki bhent

जी/ओह जटावां सोहनिया जिह्ना ते नाग मेले
बाबा पौनाहारिया तेनु याद करा हर वेले
बाबा दुधा धारिया तेनु याद करा हर वेले
जी/ओह जटावां सोहनिया जिह्ना ते नाग मेले

माँ लक्ष्मी दा ला कहावे माँ रतनो दा पाली
हथ जोडके आखन सारे तू जगत दा वाली
हो खुशियाँ दे विच झुमदे फिरदे की साधू की चेले
जी/ओह जटावां सोहनिया जिह्ना ते नाग मेले
बाबा गुफा वालेया तेनु याद करा हर वेले
जी/ओह जटावां सोहनिया जिह्ना ते नाग मेले

बगल च झोली सजदी तेरे हथ विच चिमटा फड़ेया
शिव दा भगत कहावे शिव दी भगती दा रंग च्ड़ेया,
हो चेत महीने दर तेरे ते लगदे रेह्न्दे मेले
जी/ओह जटावां सोहनिया जिह्ना ते नाग मेले
बाबा धुनें वालेया तेनु याद करा हर वेले
जी/ओह जटावां सोहनिया जिह्ना ते नाग मेले

बाबा बालक नाथ भजन