तेरे दर दी खाक बन जावा
जे श्यामा तेरा हुक्म होवे

नाम तेरे दी भूख वे श्यामा
दे दर्शन दा सुख वे श्यामा
मैं चरनी लग के पाक हो जावा
जे श्यामा तेरा हुक्म होवे

राता कालिया दिसदी मैनु
नागा वांग ड्सदी मैनु
तेरे दर दी दास हो जावा
जे श्यामा तेरा हुक्म होवे

Leave a Reply