ho jawe go nihal re bala ji ra darshan kar tu

कर लै झोलो , त्यार भाया ,
जानो बाला जी रै , द्वार भाया ,
बाला जी रा दर्शन कर तु-2 हो जावगो निहाल रे,
चाल म्हारे सागै धाम सालासर चाल रे ,

तु क्यू बैठयो मुं लटकवै ,
देख सगला बाबे रै जावै,
भगता सागै , होलै भाया ,
जय बाला जी री , बोल भाया ,
घर बार रो फ़िकर छोडदे -2 कर सी बाबो ख्याल रै
चाल म्हारे सागै धाम सालासर चाल रे ,

बाला जी थारा संकट हरसी ,
झोली थारी खुशियाँ सु भरसी ,
सालासर दरबार है लाग्यो ,
सारो जग दर्शन नै भाग्यो
खोल गै बैठ यो भंडार बाबो -2 करसी मालामाल रै
चाल म्हारे सागै धाम सालासर चाल रे,

रलमिल सगला संघ बनायो,
बाबो सगला नै दर बुलायो ,
विक्की रो तु मान केनो
चक ले झोलो घरा न ई रेनो
सगला उ आगै दो ड यो जावै -2 देख वो आदिवाल रै
चाल म्हारे सागै धाम सालासर चाल रे,

Leave a Comment