ho ho ho ho shyam teri murli baje

हो हो हो हो श्याम तेरी मुरली बजे

मुरली बजे मुरलिया बजे
हो हो हो हो तेरे भगतो के मन में बजे
हो हो….

हुयो बजे तालाबों बजे
हो हो हो हो किसी धोबिन के मन में बजे
हो हो….

बागो बजे बगीचों बजे
हो हो हो हो किसी मालिन के मन में बजे
हो हो…..

मंदिर बजे मस्जिद बजे
हो हो हो हो किसी पुजारिन के मन में बजे
हो हो…..

कृष्ण भजन