गणपति महाराज जी मेरे गणपति,
मेरे पुराण करियो काज जी,
मेरे गणपति,

माँ गोरा दा राज दुलारा शिव शंकर दी आँख दा तारा,
करो फुला दी बरसात जी मोरे गणपति,
गणपति महाराज जी मेरे गणपति,

मूसे दी कर सवारिया लडुवन मेवा भोग लगाओ,
औ गरीब नवाज जी,
गणपति महाराज जी मेरे गणपति,

जीवन अरजा करदा है मेरी सुनियो श्री गणेश जी,
चरण दे नाल ला लो देवा काटो शगन कलेश जी,
रखना मोरी लाज जी,
गणपति महाराज जी मेरे गणपति,

Leave a Reply