dhan bhaag ohna de ji jeena de ghar sant parone aaye

धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये,
कौन किसे वल आवे जावे सतिगुर मेरा आप भुलावे,
मैं लखा तरले पाये,
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

सतिगुरु गुरु मेरा मंदा नाही मुरशद मेरा मन्दा नाही,
मैं दिल दे हाल सुनाये
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

सतिगुरु तो जावा बलिहारी धुबदे जिसने पत्थर तारे,
सप्पा दे हार बनाये,
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

रोशन रहिये वाला कहंदा सतगुरु दे चरना विच बेह्न्दा,
ओह गुण सतिगुरु दे गाये,
धन भाग ओहना दे जी जीना दे घर संत परोने आये

Leave a Reply