बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी,
भोला भंडारी मेरा शम्भू जटाधारी,
बैल दी सवारी…..

उचियाँ कैलाशा शिव भोले वसदा,
भगता दे जेह्डा कश्त जो हरदा,
शंकर शंकट हरी हो,
बैल दी सवारी ……..

भगता दा भोले सदा रखवाला,
दुशता दे लई बन्दा बाला,
थूढू बाबा जटा ओह खिलारी हो,
मेरा भोला भंडारी,
बैल दी सवारी …..

गले विच सरपा दी माला न्यारी,
मृगशाला भी लगदी प्यारी,
केसा रूप बनाया हो,
मेरा भोला भंडारी,
बैल दी सवारी ……..

शिव भजन