असीं चंगे माडे तेरे गुरु जी सहनु बख्शो,
असी किते पाप वथेरे गुरु जी सहनु बख्शो,
असीं चंगे माडे तेरे ……..

इस कलयुग दी दलदल दे विच,
पैर न साड़े चले,
कोई न जग विच सुखी गुरु जी,
सब दे रोग अवले,
दुःख दसिये केहड़े केहड़े गुरु जी सहनु बख्शो,
असी किते पाप वथेरे गुरु जी सहनु बख्शो,
असीं चंगे माडे तेरे ……..

तेरी किरपा दे नाल मिलिया,
एह मनुखी चोला,
मन दे पिंजरे दे विच फसया,
रूह दा पंशी भोला,
नित लुट्दे पंज लुटेरे गुरु जी सहनु बख्शो,
असी किते पाप वथेरे गुरु जी सहनु बख्शो,
असीं चंगे माडे तेरे ……..

अपने नाल मिले के गुरु जी मुड न कदे विछोडी,
तू हूँ जींद निमानी नु,
न हूँ खाली मोडी,
कट देयो चोरासी गेडे गुरु जी सहनु बक्शो,
असी किते पाप वथेरे गुरु जी सहनु बख्शो,
असीं चंगे माडे तेरे ……..

music video bhjan song

बाबा बालक नाथ भजन