aaya maiya da mela gidha paao adiyo

आया मैया दा मेला गिद्दा पाओ ऑडियो,
आप नचो ते होरा नू नचाओ ऑडियो,

मीठे मीठे गीत आज कुढ़िया न छेड़े वे,
लग गइयाँ रोनका मैया दे वेहड़े वे,
मइया दर मेरे शगुन मानो अडईओ,
आप नचो ते होरा नू नचाओ ऑडियो,

ढोलकी भी भजदि ते चिमटा भी भजदा,
मइया दे नाल देखो आज वेहड़ा सजदा,
ईडी मार मार धरती हिलाओ आडियो,
आप नचो ते होरा नू नचाओ ऑडियो,

वेख वेख मइया मेरी फूली न समाये गी,
मेरी इक पुकार ते मइया दोहड़ी चली आये गी,
आओ खुशिया दे लड्डू आज खाओ ऑडियो,
आप नचो ते होरा नू नचाओ ऑडियो,

Leave a Comment