जिसके सिर ऊपर तू सुआमी

ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ll
ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੈ, ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਤਾ, ”ਮਰਣਾ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ”
ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਸਤਿਨਾਮ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ,,ਸਤਿਨਾਮ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ,,,,,,,,,

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ, ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ, ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥
ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ”ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ” ॥
ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਸਤਿਨਾਮ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ,,ਸਤਿਨਾਮ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ,,,,,,,,,

ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨਿ, ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹਿ ॥
ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਤੇਰੈ ਭਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਲੈ ਸਾਧਹਿ ॥
ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਿਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ, ”ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ” ॥
ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਸਤਿਨਾਮ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ,,ਸਤਿਨਾਮ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ,,,,,

Leave a Reply