जिथे जिथे देखिया मैं

ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll

ਦੁੱਖੜੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਜੋ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸਾਰੇ ਬਿਆਸਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Leave a Comment