चैत्र एकम री रात भेरूजी सोनोले मेलो जोर रो भेरूजी ओ राजस्थानी भजन

चैत्र एकम री रात भेरूजी……
चैत्र एकम री रात……
ए सोनोले मेलो जोर रो भेरूजी ओ……
ए सोनाले मेलो जोर रो भेरूजी ओ ओ जी।।

आवे नर नार भेरूजी……
आवे नर नार……
अरे आवे नर नार भेरूजी……
आवे नर नार……
ए बालकीया थारा चरना मे भेरूजी ओ……
ए बालकीया थारा चरना मे भेरूजी ओ ओ जी।।

अरे दुखीया सुखीया द्वार भेरूजी……
दुखीया सुखीया द्वार……
अरे दुखीया सुखीया द्वार भेरूजी……
दुखीया सुखीया द्वार……
ए दुखीया रा दुखडो काडदो भेरूजी ओ……
दुखीया रा दुखडा काडदो भेरूजी ओ ओ जी।।

ढोल नगाडा बाजे भेरूजी……
ढोल नगाडा बाजे……
अरे ढोल नगाडा बाजे भेरूजी……
ढोल नगाडा बाजे……
आरतीया होवे आपरी भेरूजी ओ……
आरतीया होवे आपरी भेरूजी ओ ओ जी।।

अरे जोगारामजी आप बापजी……
जोगारामजी आप……
अरे जोगारामजी भोपोजी आपरा……
जोगारामजी आप……
अरे आका देवे गादी पे सोनाले ओ……
अरे आका देवे गादी पे सोनाले ओ ओ जी……
अरे चम्पालालजी आवे बाबा……
चम्पालालजी आवे……
आको देवे गादी पे सोनाले ओ जी।।

अरे महिमा गावु आज……
बावजी महिमा गावु आज……
अरे दास कन्हैयो चरना मे भेरूजी ओ……
अरे दास कन्हैयो चरना मे भेरूजी ओ ओ जी।।

चैत्र एकम री रात भेरूजी……
चैत्र एकम री रात……
ए सोनोले मेलो जोर रो भेरूजी ओ……
ए सोनाले मेलो जोर रो भेरूजी ओ ओ जी।।

chaitr ekam ree raat bheroojee sonole melo jor ro bheroojee o raajasthaanee bhajan

chaitr ekam ree raat bheroojee……
chaitr ekam ree raat……
e sonole melo jor ro bheroojee o……
e sonaale melo jor ro bheroojee o o jee..

aave nar naar bheroojee……
aave nar naar……
are aave nar naar bheroojee……
aave nar naar……
e baalakeeya thaara charana me bheroojee o……
e baalakeeya thaara charana me bheroojee o o jee..

are dukheeya sukheeya dvaar bheroojee……
dukheeya sukheeya dvaar……
are dukheeya sukheeya dvaar bheroojee……
dukheeya sukheeya dvaar……
e dukheeya ra dukhado kaadado bheroojee o……
dukheeya ra dukhada kaadado bheroojee o o jee..

dhol nagaada baaje bheroojee……
dhol nagaada baaje……
are dhol nagaada baaje bheroojee……
dhol nagaada baaje……
aarateeya hove aaparee bheroojee o……
aarateeya hove aaparee bheroojee o o jee..

are jogaaraamajee aap baapajee……
jogaaraamajee aap……
are jogaaraamajee bhopojee aapara……
jogaaraamajee aap……
are aaka deve gaadee pe sonaale o……
are aaka deve gaadee pe sonaale o o jee……
are champaalaalajee aave baaba……
champaalaalajee aave……
aako deve gaadee pe sonaale o jee..

are mahima gaavu aaj……
baavajee mahima gaavu aaj……
are daas kanhaiyo charana me bheroojee o……
are daas kanhaiyo charana me bheroojee o o jee..

chaitr ekam ree raat bheroojee……
chaitr ekam ree raat……
e sonole melo jor ro bheroojee o……
e sonaale melo jor ro bheroojee o o jee..

Sant Kanhaiyalal || Sonana Mele Chala || श्री सोनाणा खेतलाजी जूनी धाम Full HD 1080p 2017

राजस्थानी भजन – भेरूजी ओ