मौर्य रे बाप्पा मौर्य रे

ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ–ਮੌਰਿਆ,
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ–ਮੌਰਿਆ,
ਮੌਰਿਆ ਰੇ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ ਰੇ—-

ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ–ਮੌਰਿਆ,
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ–ਮੌਰਿਆ,
ਬੱਪਾ ਬੱਪਾ–ਮੌਰਿਆ,
ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ–ਮੌਰਿਆ
ਮੌਰਿਆ ਰੇ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ ਰੇ—-

ਸਵਾਮੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਕਾ ਕਰਤਾ,
ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖਹਰਤਾ
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ ਮੌਰਿਆ,
ਸਭ ਮੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰਮਤਾ
ਜੱਗ ਮੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਾਊ,
ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਹਾਂ ਪਾਊ
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤੀ ਮੌਰਿਆ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਗਾਊਂ

ਮੌਰਿਆ ਰੇ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ ਰੇ—-
ਮੌਰਿਆ ਮੌਰਿਆ,,ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੌਰਿਆ,

Leave a Comment